GS Phan Hữu Dật: đường đến Dân tộc học

Bài viết nhỏ này được chắt lọc từ nhiều cuộc trò chuyện và phỏng vấn chính thức với GS Phan Hữu Dật cùng với những trải nghiệm từ nhiều năm được học hỏi và làm việc dưới sự chỉ dẫn của ông. Từ những câu chuyện đời, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp thêm thông tin để giúp hiểu rõ hơn về nền tảng văn hóa đã tạo nên nhân cách và thành công trong sự nghiệp của một nhà giáo, nhà khoa học mà tên tuổi đã gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền dân tộc học cách mạng ở Việt Nam.[ ]

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/GS-Phan-Huu-Dat-va-Truong-Dai-hoc-Tong-hop-Ha-Noi-Doi-dieu-ghi-nho--1-702-18753

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nguoi-tron-doi-vi-su-nghiep-giao-duc-va-phat-trien-nganh-Nhan-hoc-1-702-18750

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Tin-buon-GSTSNGND-Phan-Huu-Dat-tu-tran-1-702-18749


  • Nguyễn Văn Chính – Đinh Thị Thanh Huyền