GS.NGND Phan Huy Lê nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN

Tối 15/1/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5.

Tham dự đợt xét thưởng năm nay có 102 công trình, đều là các công trình có hàm lượng khoa học cao và có những đóng góp tích cực vào thực tiễn xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước. Sau nhiều vòng xét chọn, các hội đồng đã làm việc, sàng lọc để lựa chọn ra 9 công trình được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 7 công trình được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ cho GS.NGND Phan Huy Lê/Ảnh: Quốc Toản

Trong số đó, công trình “Lịch sử và Văn hóa Việt Nam - Tiếp cận bộ phận” của GS.NGND Phan Huy Lê đã vinh dự được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. GS.NGND Phan Huy Lê là nhà sử học nổi tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Cổ trung đại (Khoa Lịch sử), nguyên Chủ nhiệm đầu tiên của Khoa Đông phương học, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Giao lưu văn hóa (đơn vị tiền thân của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN). GS.NGND Phan Huy Lê từng được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ năm 2000 với công trình “Tìm về cội nguồn” (2 tập).

GS.NGND Phan Huy Lê được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ năm 2000 với công trình "Tìm về cội nguồn" và Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ năm 2016 cho công trình "Lịch sử và văn hoá Việt Nam - Tiếp cận bộ phận"

Công trình “Lịch sử và Văn hóa Việt Nam - Tiếp cận bộ phận” được đánh giá là có bước đột phá về mặt lý luận và phương pháp trong nghiên cứu lịch sử và văn hóa Việt Nam, được giới khoa học quốc tế đánh giá cao; là cơ sở khoa học cho việc làm hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận hoàng thành Thăng Long là di sản văn hóa Thế giới; làm nền tảng cho việc thực hiện nhiều nghiên cứu có ý nghĩa khác.

GS.NGND Phan Huy Lê chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo ĐHQGHN và nhiều nhà khoa học khác/Ảnh: Quốc Toản

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ được Đảng và Nhà nước xét tặng cho các công trình, cụm công trình xuất sắc, có giá trị cao về khoa học công nghệ. Giải thưởng bắt đầu từ năm 1996 và đến nay đã trải qua 4 đợt xét tặng.

GIÁO SƯ, NHÀ GIÁO NHÂN DÂN PHAN HUY LÊ

 • Năm sinh: 1934.
 • Quê quán: Hà Tĩnh.
 • Tốt nghiệp đại học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1956.
 • Chuyên ngành đào tạo: Lịch sử Việt Nam cổ trung đại.
 • Được công nhận chức danh Giáo sư năm 1980.
 • Được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 1988.
 • Được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 1994.
 • Được tặng danh hiệu Viện sĩ Thông tấn nước ngoài của Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn thuộc Học viện Pháp quốc năm 2011.
 • Giải thưởng Quốc tế Văn hóa Á châu Kukuoka, Nhật Bản (1996).          
 • Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Chính phủ Pháp (2002).
 • Thời gian công tác tại Trường: 1956 - 2004.

+ Đơn vị công tác:

Bộ môn Lịch sử Việt Nam Cổ trung đại, Khoa Lịch sử.

Khoa Đông phương học.

+ Chức vụ quản lý:

Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Cổ trung đại đại, Khoa Lịch sử.

Chủ nhiệm đầu tiên của Khoa Đông phương học (1993-2000).

Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam (1988-nay).

 • Các hướng nghiên cứu chính: Lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm, Lịch sử và lịch sử văn hóa Việt Nam, Lịch sử kinh tế - xã hội Việt Nam.
 • Các công trình và giải thưởng khoa học tiêu biểu (trong số hơn 400 công trình):

Chế độ ruộng đất và kinh tế nông nghiệp thời Lê Sơ, Nxb. Văn Sử Địa, Hà Nội, 1959.

Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, tập II, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1960; in lần thứ hai, 1962.

Tìm hiểu thêm về phong trào nông dân Tây Sơn, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1961.

Khởi nghĩa Lam Sơn (đồng tác giả), in lần thứ ba, có bổ sung và sửa chữa, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977; in lần thứ tư, Nxb. Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 2005.

Lịch sử Việt Nam (đồng tác giả), tập I, Nxb. Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1983; tái bản 1985, 1991.

Về quá trình dân tộc của lịch sử Việt Nam, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1990.

Các giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện nay (Chủ biên), tập II, Hà Nội, 1996; tập III, Hà Nội, 1997.

Tìm về cội nguồn, tập I, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 1998; in lần thứ hai, 1999; tập II, 1999.

The country life in the Red River delta (Co-author), The gioi Publisher, Hanoi, 1999

Vietnam, Art et Culture de la préhistoire à nos jours (đồng tác giả), Nxb. Snoeck, Bruxelles-Vienne, 2003.

Địa bạ cổ Hà Nội (Chủ biên), tập I, Nxb. Hà Nội, Hà Nội, 2005, in lần thứ hai, 2010; tập II, Nxb. Hà Nội, Hà Nội, 2008, in lần thứ hai, 2010.

Lịch sử và Văn hóa Việt Nam, Tiếp cận bộ phận, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2007; in lần thứ hai, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2012.

Lịch sử Thăng Long - Hà Nội (Chủ biên), 2 tập, Nxb. Hà Nội, Hà Nội, 2012.

Lịch sử Việt Nam (Chủ biên), tập I+II, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2012

Lịch sử Quân sự Việt Nam (Chủ biên), tập V, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2013.

 • Giải thưởng khoa học tiêu biểu:

+ Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ năm 2000 cho công trình Tìm về cội nguồn (2 tập).

+ Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ năm 2016 cho công trình Lịch sử và văn hoá Việt Nam - Tiếp cận bộ phận.

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d4/news/GSNGND-Phan-Huy-Le-chuyen-gia-hang-dau-ve-Lich-su-Viet-Nam-1-12214.aspx

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d4/news/Gioi-thieu-cong-trinh-Lich-su-va-Van-hoa-Viet-Nam-Tiep-can-bo-phan--1-14925.aspx


 • Thanh Hà