Giám đốc ĐHQGHN ra quyết định về công tác nhân sự lãnh đạo, quản lý của Trường ĐHKHXH&NV

Ngày 11/9/2020, Giám đốc ĐHQGHN đã ký các quyết định về công tác nhân sự lãnh đạo, quản lý liên quan đến nhân sự trong Ban Giám hiệu của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Cụ thể:

- GS.TS Phạm Quang Minh thôi giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn để làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, quyết định số 2615/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/9/2020.

- Cử GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, phụ trách Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cho đến khi có quyết định mới, quyết định số 2616/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/9/2020.

2615/QĐ-ĐHQGHN
2616/QĐ-ĐHQGHN


  • USSH