Giới thiệu 10 ứng viên nhận học bổng chính phủ Trung Quốc: (các đơn vị nộp danh sách trước ngày 27/03/2019)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thông báo về chương trình học bổng chính phủ Trung Quốc, cụ thể như sau:

Nhà trường được giới thiệu 10 ứng viên đáp ứng được các tiêu chí sau sang học tập tại Trung Quốc:

- Là công dân của một quốc gia không phải là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và có sức khỏe tốt;

- Bậc học:

+ Đại học: tốt nghiệp trung học dưới 25 tuổi khi đăng ký chương trình đại học;

+ Thạc sĩ: có bằng cử nhân ở độ tuổi dưới 35 khi đăng ký các chương trình thạc sĩ;

+ Tiến sĩ: có bằng thạc sĩ dưới 40 tuổi khi đăng ký các chương trình tiến sĩ;

+ Các chương trình học thuật tổng quát (general scholar programs): dưới 45 tuổi và đã hoàn thành ít nhất hai năm học đại học khi đăng ký các chương trình học thuật tổng quát;

+ Các chương trình học thuật cao cấp: dưới 50 tuổi, có bằng thạc sĩ hoặc phó giáo sư (hoặc cao hơn) khi đăng ký các chương trình học thuật cao cấp.

*** Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

Tài liệu bắt buộc:

a) Đơn đăng ký học bổng Chính phủ Trung Quốc bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

b) Bằng tốt nghiệp bậc học cao nhất có công chứng: Các ứng viên được cấp học bổng sau này phải nộp giấy chứng nhận là sinh viên tại trường mình đang theo học. (Notarized highest diploma: Prospective diploma winners must submit official proof of student status by their current school). Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Anh phải được đính kèm với bản dịch tiếng Trung hoặc tiếng Anh có công chứng.

c) Bảng điểm học tập: Bảng điểm bằng các ngôn ngữ khác tiếng Trung hoặc tiếng Anh phải được đính kèm với bản dịch tiếng Trung hoặc tiếng Anh có công chứng.

d) Kế hoạch học tập hoặc Đề cương nghiên cứu bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh. (Tối thiểu 200 từ cho sinh viên đại học, 500 từ cho sinh viên không bằng cấp và 800 từ cho sinh viên sau đại học.)

e) Thư giới thiệu: Ứng viên cho các chương trình sau đại học hoặc chương trình học thuật cao cấp phải nộp 02 thư giới thiệu bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh từ các giáo sư hoặc phó giáo sư.

f) Ứng viên cho các chương trình nghiên cứu âm nhạc được yêu cầu gửi tác phẩm của riêng họ. Ứng viên cho các chương trình mỹ thuật phải nộp các tác phẩm của riêng họ bao gồm hai bản phác thảo, hai bức tranh màu và hai tác phẩm khác.

g) Ứng viên dưới 18 tuổi nên nộp các tài liệu hợp lệ của người giám hộ hợp pháp của họ tại Trung Quốc.

h) Người nộp đơn dự định ở lại Trung Quốc hơn 6 tháng phải nộp bản sao Mẫu kiểm tra thể chất người nước ngoài bằng tiếng Anh (bản gốc phải được người nộp đơn lưu giữ. Có thể tải xuống mẫu đơn của cơ quan kiểm dịch Trung Quốc từ http : //www.csc.edu.cn/studyinchina hoặc www.campuschina.org). Các bài kiểm tra thể chất phải bao gồm tất cả các mục được liệt kê trong Mẫu kiểm tra thể chất người nước ngoài. Những hồ sơ không đầy đủ hoặc không có chữ ký của bác sĩ, con dấu chính thức của bệnh viện hoặc bức ảnh niêm phong của ứng viên sẽ được coi là không hợp lệ.Vui lòng chọn thời gian thích hợp để kiểm tra thể chất vì kết quả chỉ có hiệu lực trong 6 tháng.

Tài liệu không bắt buộc

Vui lòng gửi các tài liệu sau nếu có:                                                                                                                                                                                                                                               

 i) Thư nhận học trước từ các trường đại học trong mạng lưới các trường Đại học Học bổng Chính phủ Trung Quốc.

j) Chứng chỉ trình độ ngôn ngữ. ví dụ: chứng chỉ HSK, IELTS hoặc TOFEL.

Kính đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Bộ môn thông báo tới các cán bộ, sinh viên, học viên cao học và lập danh sách giới thiệu ứng viên và xem các tệp đính kèm để có các thông tin về hướng dẫn nộp đơn hay Mẫu kiểm tra thể chất người nước ngoài (các tệp đính kèm đều có tiếng Trung và tiếng Anh ở dưới). Công văn xin gửi về Phòng Hợp tác và Phát triển, trước ngày 27/03/2019.

Mọi thông tin chi tiết về học bổng xin liên hệ qua địa chỉ: ico@ussh.edu.vn

Thông tin học bổng chính phủ Trung Quốc 2019.

Hướng dẫn đăng ký học bổng chính phủ Trung Quốc 2019.

Mẫu kiểm tra thể chất cho người nước ngoài.