Giới thiệu

 

“Một người lo bằng một kho người làm” – Trở thành nhà quản lí để thể hiện sự năng động, tự tin, quyết đoán và sẵn sàng đương đầu với thách thức.

Nghề quản lí là gì? Nhà quản lí là ai?

– Là nghề hấp dẫn, nhiều thách thức, đòi hỏi tính sáng tạo, tính năng động cao nhất.

– Là nghề tổ chức, sắp xếp các các công việc để nó diễn ra theo đúng mục đích với chi phí về thời gian, tài chính, vật chất và nhân lực ít nhất.

– Quản lí là quá trình điều hành, phối hợp sắp xếp và bố trí nhân lực thực hiện các nhiệm vụ đã cho trước. Là hoạt động phối hợp và sử dụng tối ưu các nguồn lực (con người, tài chính) trong tổ chức.

– Nhà quản lí là người năng động, có bản lĩnh, dám đương đầu với thách thức; Tự tin, có phong cách chuyên nghiệp và quyết đoán; Xây dựng mục tiêu, kế hoạch hành động và đưa ra các giải pháp xử lí tối ưu cho mọi tình huống (Một người lo bằng một kho người làm).

Tại sao nên chọn học ngành Khoa học quản lí ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội?

– Là trung tâm đào tạo đa ngành, trong đó có đào tạo nhân lực quản lí có chất lượng cao về quản lí ở Việt Nam, với nội dung hiện đại, kiến thức cập nhật theo mô hình quản lí các quốc gia có truyền thống quản lí tốt của Châu Âu, Mĩ, Nhật Bản và Trung Quốc… Mục tiêu đào tạo hướng đến là: Toàn diện – Hiện đại – Hiệu quả.

– Quá trình học tập bạn có nhiều cơ hội để bạn được gặp gỡ, trao đổi với nhiều chính trị gia, doanh nhân thành đạt.

– Có đội ngũ giảng viên đông đảo, chất lượng cao, có nhiều kinh nghiệm. Hiện nay phần lớn đội ngũ giảng viên này đều đang là cộng tác viên, chuyên gia tư vấn về quản lí của nhiều doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và cơ quan nhà nước. Nhiều năm qua Khoa Khoa học quản lí là đối tác của Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam.

– Có nhiều cơ hội để nhận học bổng học tập, nghiên cứu do các doanh nghiệp đỡ đầu, các cơ quan nhà nước, các tổ chức và các trường đại học nước ngoài tài trợ.

– Quá trình học tập, bạn có thể học thêm ngành học thứ 2 ngay tại Khoa và các chứng chỉ hỗ trợ nghề quản lí như: Nghiệp vụ về Sở hữu trí tuệ, Nghiệp vụ hoạch định và phân tích chính sách.

– Bạn có thể được tuyển chọn vào học ngành Khoa học quản lí hệ chất lượng cao với chế độ đãi ngộ đặc biệt và được đội ngũ giảng viên trình độ cao giảng dạy.

– Nếu bạn theo học hệ chuẩn thì cũng có nhiều nghề nghiệp và cơ hội việc làm cho bạn lựa chọn sau khi tốt nghiệp.

Những ai phù hợp với nghề quản lí?

Nếu bạn thấy mình có các yếu tố sau đây, chúng tôi khuyên bạn nên lựa chọn nghề quản lí:

– Luôn mong muốn trở thành nhà quản trị chuyên nghiệp (doanh nhân, chuyên gia tư vấn, cán bộ quản lí ở các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế – xã hội).

– Thích công việc quản lí và làm việc với con người.

– Có bản lĩnh, tính quyết đoán và đổi mới không ngừng

– Năng động, sáng tạo, tự tin và có phong cách chuyên nghiệp

– Mong muốn có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Thành đạt và thu nhập cao.

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

- Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt:      

Khoa học quản lý

+ Tiếng Anh:

Management Science

- Mã số ngành đào tạo:

52340401

- Danh hiệu tốt nghiệp:

Cử nhân

- Thời gian đào tạo:

4 năm

- Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt:

Cử nhân ngành Khoa học quản lý

+ Tiếng Anh:

The Degree of Bachelor in Management Science

- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo:  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Mục tiêu đào tạo

    -    Mục tiêu chung:

+ Chương trình đào tạo chuẩn ngành Khoa học quản lý nhằm đào tạo nguồn nhân lực quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

  • Mục tiêu riêng:

+ Cung cấp một cách có hệ thống các kiến thức về lý luận và các phương pháp quản lý, lãnh đạo; kiến thức về khoa học quản lý và những khoa học liên ngành khác như kinh tế, tài chính, tâm lý, khoa học chính sách, thông tin học, lưu trữ học... Với đặc thù đào tạo 5 hướng chuyên ngành: Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý Khoa học và công nghệ, Quản lý sở hữu trí tuệ, Chính sách xã hội, Quản lý hành chính cấp cơ sở, sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học quản lý được trang bị những kiến thức, kỹ năng, thái độ nền tảng để phù hợp định hướng nghề nghiệp liên quan;

+ Cung cấp kỹ năng về quản lý; có trình độ tốt về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý và tư vấn quản lý; có kỹ năng tốt về trình bày, giao tiếp và cộng tác trong công việc; có năng lực phân tích và giải quyết các vấn đề quản lý; có khả năng tổ chức, huy động và thuyết phục đối tượng quản lý thực hiện mục tiêu của tổ chức;

+ Đào tạo nguồn nhân lực quản lý có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; có tính trung thực, lòng trung thành với Tổ quốc và chế độ; có tinh thần dũng cảm trước những khó khăn, nguy hiểm; say mê và tận tụy, trách nhiệm với công việc và tổ chức.

3.  Thông tin tuyển sinh

  • Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.


  • ussh