Hiệu trưởng Phạm Quang Minh là khách mời của "Thế giới sự kiện": "Tham vọng cải cách châu Âu của Pháp"

Trong chương trình "Thế giới sự kiện" của Kênh truyền hình Kinh tế - Tài chính VITV ngày 09/03/2019, GS.TS Phạm Quang Minh (Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV) là khách mời tham gia đối thoại và bình luận về chủ đề "Tham vọng cải cách châu Âu của Pháp". USSH xin đăng tải chương trình trên.


  • ussh