Hội nghị Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2018

Hội nghị Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2018 của Trường ĐHKHXH&NV diễn ra ngày 14/12 vừa qua dưới sự chủ trì của PGS.TS Trần Thị Minh Hoà (Phó Hiệu trưởng Nhà trường).

Trong năm qua, công tác ĐBCL và KDCL được đánh giá là đã hoàn thành đúng theo kế hoạch đề ra và góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường

Hội nghị nhằm đánh giá lại hoạt động của công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) trong năm 2018 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của ĐBCL trong thời gian tới. Đặc biệt, Hội nghị cũng chia sẻ thông tin tới đại diện lãnh đạo các đơn vị những điểm mới trong Bộ tiêu chuẩn KĐCL cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí về đại học nghiên cứu mà Nhà trường sẽ lấy làm cơ sở để thực hiện hoạt động KĐCL.

PGS.TS Trần Thị Minh Hòa (Phó Hiệu trưởng Nhà trường) chủ trì Hội nghị Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2018

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Trần Thị Minh Hoà khẳng định: Công tác ĐBCL của Trường thời gian qua đã đạt được những kết quả vượt bậc. Năm 2014, Trường mới có duy nhất 01 chương trình được kiểm định theo bộ tiêu chuẩn AUN, 03 chương trình kiểm định đồng cấp. Từ 2014 tới nay, Trường đã có thêm 05 chương trình được kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN (Đông phương học, Triết học, Văn học, Xã hội học và Tâm lý học), hơn 10 chương trình đào tạo kiểm định chất lượng đồng cấp, 03 chương trình được kiểm định theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tâm lý học, Việt Nam học và Quốc tế học). Đến năm 2020, Nhà trường sẽ hoàn thành đánh giá các cấp tất cả các ngành đào tạo cử nhân, trong đó có 08 ngành được kiểm định AUN.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các khoa, bộ môn, trung tâm và phòng chức năng

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Minh Hoà cũng nhấn mạnh rằng cái khó nhất trong công tác KĐCL là nhận thức đúng của đội ngũ cán bộ và các đơn vị về tầm quan trọng và ý nghĩa của hoạt động KĐCL. KĐCL giúp Nhà trường đối chiếu với các tiêu chí đánh giá các trường đại học của khu vực và quốc tế, xác định được mình đang đứng ở đâu trong thang đo của thế giới, nhìn ra những thế mạnh gì và cả những hạn chế cần khắc phục để nâng cao chất lượng các hoạt động.

Phó Hiệu trưởng cũng đề nghị thời gian tới, Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức về công tác ĐBCL đến từng cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên; quan tâm xây dựng mạng lưới các bên liên quan (nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, đối tác) tham gia vào công tác đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh đó, Nhà trường và các đơn vị cần đầu tư hơn nữa các nguồn lực về nhân lực, tài chính, thời gian... để nâng cao hơn hiệu quả hoạt động KĐCL và ĐBCL. Cũng từ học kỳ I của năm học 2018-2019 trở đi, Nhà trường thay đổi hình thức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về học phần theo hình thức online, tại địa chỉ http://survey.ussh.vnu.edu.vn.

Cuối cùng, công tác hậu kiểm định chất lượng CTĐT cần được các đơn vị đặc biệt quan tâm. Mỗi khoa, bộ môn cần có lộ trình và kế hoạch thực hiện cải tiến chất lượng CTĐT theo khuyến nghị và yêu cầu của đoàn đánh giá. Hoạt động cải tiến chất lượng phải là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm và chủ động tại các đơn vị, góp phần vào việc xây dựng văn hoá chất lượng trong toàn trường.


  • Thanh Hà