Hội nghị cán bộ chủ chốt Khối Hiệu bộ rà soát xây dựng KH chi tiết năm học 2018-2019

Hội nghị diễn ra sáng nay (6/8/2018) dưới sự chủ trì của GS.TS Phạm Quang Minh (Hiệu trưởng Nhà trường) nhằm xây dựng và điều chỉnh kế hoạch công tác năm học 2018-2019 theo các lĩnh vực hoạt động: Công tác Đảng, tổ chức, đoàn thể; Công tác đào tạo, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra và pháp chế; Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác và phát triển; Công tác hành chính, cơ sở vật chất và tài chính.

GS.TS Phạm Quang Minh đề nghị các phòng ban chủ động rà soát lại kế hoạch công tác trong năm học mới, kịp thời điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế. Kế hoạch công tác này sẽ là văn bản cơ sở để Nhà trường triển khai hoạt động trên các lĩnh vực chính. Năm học tới, trọng tâm công tác vẫn là định hướng đổi mới trong hoạt động đào tạo, cụ thể là rà soát lại quy trình đào tạo, chương trình đào tạo, nâng cao hơn nữa tinh thần phục vụ của đội ngũ quản lý hành chính. Bên cạnh đó, hội thảo khoa học và các hoạt động hướng tới đẩy mạnh công bố khoa học quốc tế vẫn tiếp tục được duy trì. Bên cạnh các nhiệm vụ định kỳ thường niên, Nhà trường sẽ triển khai nhiều hoạt động trọng tâm:

  • Về công tác Đảng, tổ chức, đoàn thể: triển khai Đề án nâng cao trình độ ngoại ngữ đối với giảng viên giai đoạn 2018-2020; Điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ; xây dựng KPI đối với giảng viên, nghiên cứu viên; điều chỉnh, bổ sung Quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn, Quy định về đánh giá CCVC và người lao động; hoàn thiện các văn bản quản lý để giảm thiểu sự chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ theo kết luận của Đảng uỷ; xây dựng Cổng thông tin tuyển dụng; tổ chức chương trình Linh thiêng Việt Nam; tuyên dương sinh viên 5 tốt và danh hiệu Giải thưởng Tuổi trẻ Nhân văn; tổ chức Ngày hội văn hoá quốc tế; xét chức danh GS/PGS năm 2019 tại hội đồng cơ sở; Hội nghị Công đoàn cụm 5 trường đại học; toạ đàm Tác động của cách mạng 4.0 đến nghiên cứu giảng dạy đại học; Hội nghị công tác Đảng năm 2019; xây dựng báo cáo Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVIII (nhiệm kỳ 2020-2025)...

  • Về công tác đào tạo, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra và pháp chế: triển khai đánh giá CTĐT cử nhân ngành Tâm lý học và Xã hội học theo chuẩn AUN; triển khai đánh giá ngoài CTĐT cử nhân ngành Quốc tế học; xây dựng kế hoạch đánh giá CTĐT cử nhân ngành Lịch sử theo tiêu chuẩn AUN, CTĐT cử nhân ngành Lưu trữ học theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo, CTĐT cử nhân ngành Hán Nôm theo tiêu chuẩn ĐHQGHN; Hội nghị công tác sinh viên và giáo viên chủ nhiệm lớp; triển khai tư vấn hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh Đại sứ sinh viên năm 2019; xét chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp trường và cấp ĐHQGHN 2019; tổ chức Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp; toạ đàm Hỗ trợ khởi nghiệp: yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với nguồn nhân lực mới; toạ đàm Tiếp cận thông tin thị trường lao động; toạ đàm Định hướng nghề nghiệp và việc làm cho sinh viên; toạ đàm Kỹ năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên; Hội nghị Đào tạo 2019

  • Về công tác hành chính, cơ sở vật chất và tài chính: thực hiện Dự án giám định xã hội phục vũ nghiên cứu đạo đức lối sống và các vấn đề xã hội; hỗ trợ giảng dạy trực tuyến bằng phần mềm website môn học; nghiệm thu Phòng truyền thống; lập dự án chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng tại Trường theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 sang phiên bản ISO 09001: 2015; thực hiện báo cáo Quy chế ba công khai; đánh giá kết quả xếp hạng hệ thống website theo chuẩn webometrics; Hội nghị Tài chính 2019; phát triển phần mềm tài nguyên số; Hội nghị tổng kết năm họcHội nghị CCVC Trường năm học 2018-2019

  • Về công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác và phát triển

Các hội thảo khoa học dự kiến tổ chức gồm: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm 2018, Đổi mới dạy và học môn Lịch sử ở bậc phổ thông; Các xu hướng dịch chuyển của Du lịch, Hợp tác quản lý nguồn nước xuyên quốc gia của các nước tiểu vùng sông Mekong, Nguyễn Công Trứ với lịch sử văn hoá Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX, Nghiên cứu Nho giáo và Lý Thoái Khê, Nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học trong trường đại học lần thứ II, Tôn giáo và khoa học từ góc nhìn Đông Á, Bạch Đằng và nhà Trần trong bối cảnh thế giới thế kỷ XIII, Nghiên cứu và ứng dụng Ngôn ngữ học; Đào tạo tiếng Anh ở Việt Nam: từ chính sách đến thực tiễn, Tác động của toàn cầu hoá đến chính sách quản lý di động xã hội đối với nhân lực KH&CN, Đào tạo và nghiên cứu văn hoá tổ chức trong bối cảnh hội nhập quốc tế, KPI và ứng dụng KPI trong quản trị thù lao và quản trị thực hiện công việc

Các khoá học, giao lưu cho sinh viên nước ngoài dự kiến được tổ chức: khoá học mùa thu cho sinh viên Đại học Humboldt (Đức); giao lưu văn hoá cho sinh viên tại Đại học Hải Khẩu (Trung Quốc); chương trình giao lưu ngắn hạn với Đại học Fullerton (bang California, Mỹ), chương trình ngắn hạn của Đại học California Polytechnic State; chương trình giao lưu ngắn hạn cho sinh viên Đại học Meiji và Đại học Senshu (Nhật Bản)…

Các hoạt động khác như: tổng kết dự án Enhance; Hội nghị SVNCKH năm học 2018-2019; họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường; khen thưởng công bố quốc tế năm học 2018-2019…


  • Thanh Hà