Hội nghị tài chính 2018

Hội nghị tổng kết công tác tài chính năm 2018 của Trường ĐHKHXH&NV diễn ra sáng nay, 25/1/2019 dưới sự chủ trì của PGS.TS Trần Thị Minh Hòa (Phó Hiệu trưởng Nhà trường).

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác thu - chi các nguồn kinh phí của Nhà trường trong năm qua; đưa ra một số hướng dẫn về việc thanh toán nguồn kinh phí được ủy quyền; trao đổi về báo cáo dự thảo điểu chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo và các cán bộ phụ trách công tác tài chính - kế toán tại các đơn vị.   

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Trần Thị Minh Hòa nhấn mạnh: Hoạt động tài chính đóng vai trò rất quan trọng, có ảnh hưởng lớn và trực tiếp tới các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường.Thời gian qua, hoạt động tài chính của Nhà trường luôn được triển khai trên nguyên tắc là hợp lý và hợp lệ. Tính hợp lý thể hiện ở việc luôn bám sát các chủ trương, nhiệm vụ chính cũng như điều kiện thực tế của Nhà trường để triển khai. Tính hợp lệ thể hiện ở việc luôn làm đúng theo các quy định, nguyên tắc và quy chế về tài chính của các cấp.

Năm vừa qua, cùng với những khởi sắc trên các mảng hoạt động khác, công tác tài chính của Nhà trường cũng có nhiều điều chỉnh, hướng tới làm chủ các nguồn lực, góp phần đảm bảo việc thực hiện thành công các chủ trương của Nhà trường. Kết quả rõ nét nhất là thu nhập của đội ngũ cán bộ có tăng so với các năm trước và công tác tài chính đã góp phần thúc đẩy, khuyến khích phát huy sự sáng tạo, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ.

Tại Hội nghị, bên cạnh những trao đổi đi sâu vào các vấn đề thu chi tài chính ở từng lĩnh vực cụ thể thì nhiều ý kiến đã chia sẻ với lãnh đạo Nhà trường về những khó khăn, thách thức của công tác tài chính trước xu hướng tất yếu về tự chủ tài chính trong thời gian tới. Đó là làm thế nào để tăng nguồn thu cho ngân sách thông qua các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học có tính sáng tạo, chủ động cao; hoạt động tuyển dụng và sử dụng đội ngũ cần tính đến yếu tố hiệu quả, tiết kiệm chi phí; đảm bảo sự công bằng trong trả lương, thưởng và gắn trách nhiệm đi đối với quyền lợi của cán bộ; nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính tại các đơn vị...

           

           


  • Thanh Hà, Công Minh