Kế hoạch thu học phí Sau đại học

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và các văn bản quy định về mức thu học phí của Trường ĐHKHXH&NV, Nhà trường thông báo kế hoạch thu học phí bậc Sau đại học.

Xem chi tiết kế hoạch thu học phí bậc Sau đại học tại đây

Xem danh sách học phí Sau đại học tại đây


  • ussh