Kế hoạch thu học phí kỳ 2 năm học 2017-2018 của các bậc, hệ đào tạo

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Trường ĐHKHXH&NV thông báo kế hoạch thu học phí kỳ 2 năm học 2017-2018.

Xem chi tiết Kế hoạch thu học phí tại đây:

Xem danh sách sinh viên:

Xem kế hoạch thu học phí SĐH tại đây:

Xem danh sách học viên sau đại học:

 


  • ussh