Kế hoạch tổ chức thi hết học phần Triết học Mác - Lênin cho học viên khóa QH - 2019 - X

Nhà trường xin thông báo một số nội dung về việc tổ chức thi hết học phần Triết học Mác- Lênin cho HV Khóa QH- 2019- X (đợt 2) như sau:

   Hiện nay tình hình dịch Covid- 19 đang có diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho buổi thi ngày mai (31/7/2020), đề nghị các HV chủ động phòng tránh dịch bệnh, mang khẩu trang khi làm thủ tục dự thi, sát khuẩn tay, xếp hàng giãn cách khi chờ gọi vào phòng thi. Nhà trường sẽ bố trí bình xịt sát khuẩn tại mỗi phòng thi và đảm bảo vị trí ngồi thi giãn cách. Trong trường hợp học viên băn khoăn về dịch bệnh, có thể làm đơn xin hoãn thi (theo mẫu đã thông báo) và gửi qua email tới Phòng Đào tạo theo địa chỉ: dinhvannam1975@gmail.com.

 


  • ussh