Kết quả học phần Triết học Mác- Lênin của HV Khóa QH- 2017- X (đợt 2) và QH- 2018- X (đợt 1)

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo kết quả học phần Triết học Mác- Lênin cho HV Khóa QH- 2017- X (đợt 2) và QH- 2018- X (đợt 1). Học viên theo dõi kết quả học phần, mọi thắc mắc đề nghị gặp trực tiếp anh Đinh Nam (P.607- Nhà E, theo lịch tiếp HV: sáng T4, 6; chiều T3, T5) để giải quyết, hạn cuối ngày 07/11/2018, sau thời hạn trên, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Xem kết quả lớp Triết 1 đợt 1

Xem kết quả lớp Triết 1 đợt 2

Xem kết quả lớp Triết 2 đợt 2

Xem kết quả lớp Triết 3 đợt 2 


  • ussh