Kết quả học phần Triết học Mác- Lênin khóa 2016 (đợt 2) và 2017 (đợt 1) hệ SĐH

Trường ĐHKHXH&NV thông báo kết quả học phần Triết học Mác- Lênin của khóa QH-2016-X (đợt 2) và QH-2017-X (đợt 1) hệ đào tạo Sau đại học.

Đề nghị học viên kiểm tra kết quả, mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp tại Phòng 607, nhà E (gặp thầy Đinh Nam) theo lịch tiếp học viên (chiều thứ 3, thứ 5, sáng thứ 4, thứ 6) để giải quyết. Hạn cuối là ngày 03/11/2017, sau thời gian trên sẽ không giải quyết khiếu nại về kết quả học phần.

Trân trọng thông báo.

Xem kết quả học phần Triết học Mác- Lênin tại đây


  • ussh