Kết thúc đợt huấn luyện tự vệ năm 2018

Trung đội Dân quân tự vệ Trường ĐHKHXH&NV đã hoàn thành đợt huấn luyện 10 ngày từ 23/7 đến 1/8/2018.

Chương trình huấn luyện bao gồm: nhận thức chính trị, điều lệnh đội ngũ, tháo lắp súng AK và CKC, 3 tư thế nằm, quỳ, đứng bắn đạn thật, chạy vũ trang, ném lựu đạn xa đúng hướng. Tham gia đợt huấn luyện lần này, Trường ĐHKHXH&NV có 32 cán bộ được tuyển chọn từ các đơn vị. Lực lượng dân quân tự vệ của Nhà trường luôn nêu cao tinh thần nghiêm túc, chấp hành quy định, nền nếp học tập và tập luyện, đảm bảo an toàn về người và trang thiết bị vũ khí, phấn đấu đạt thành tích cao trong kỳ kiểm tra cuối khóa.

Thông qua các đợt huấn luyện hàng năm, lực lượng DQTV nòng cốt của Nhà trường được củng cố thêm những tư tưởng, nhận thức và kiến thức an ninh quốc phòng mới, cũng như được trang bị thêm các kỹ năng chiến đấu chuyên nghiệp. Là những cán bộ, giảng viên trẻ tại các đơn vị, lực lượng DQTV càng có điều kiện phát huy và lan tỏa nhận thức, kiến thức mới trên ở vị trí công tác của mình, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và sức mạnh của lực lượng an ninh quốc phòng toàn dân.

Trung đội Dân quân tự vệ Trường ĐHKHXH&NV tiếp tục luyện tập chuẩn bị tham gia Hội thao do Ban chỉ huy quân sự quận Thanh Xuân dự kiến tổ chức vào tháng 9/2018, với nội dung bắn đạn thật.


  • Thu Hà