Khai mạc tọa đàm “Tôn giáo và khoa học phương Tây: nhìn từ cách tiếp cận Đông Á”

Sáng nay (5/12/2018), tại Trường ĐHKHXH&NV đã diễn ra lễ khai mạc tọa đàm khoa học quốc tế “Tôn giáo và khoa học phương Tây: nhìn từ cách tiếp cận Đông Á” do Nhà trường và Viện Khoa học về Tôn giáo (MWI), CHLB Đức phối hợp tổ chức. Tọa đàm có sự tham dự của các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Đài Loan, Hàn Quốc, Philippines, Áo, Slovakia, Ấn Độ.

GS.TS Phạm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV phát biểu chào mừng các đại biểu tại tọa đàm

Khoa học phương Tây du nhập vào Việt Nam và các nước khu vực Đông Á từ thế kỷ XVI-XVII. Trong thời gian đó, Kitô giáo cũng được truyền bá vào khu vực này, và có chiều hướng gia tăng vào thời kỳ thuộc địa. Nền khoa học phương Tây đã đem lại những thay đổi đáng kể trong nhiều lĩnh vực văn hóa và đời sống xã hội của khu vực này. 

GS. Trần Văn Đoàn - Viện trưởng Viện Thần học, Đại học Kito giáo Trường Vinh, Đài Loan phát biểu tại lễ khai mạc

Văn hóa Đông Á truyền thống là khu vực có sự kết hợp giữa các di sản của văn hóa Trung Hoa, Ấn Độ và văn hóa bản địa. Từ thời trung cổ, Islam được truyền bá vào khu vực này. Thời cận đại thì Kitô giáo lại được du nhập vào nhiều quốc gia làm cho văn hóa khu vực này ngày càng trở nên đa dạng. Trong bối cảnh đó, quan hệ giữa khoa học và tôn giáo cần phải được nhìn nhận trên nhiều khía cạnh như nhận thức luận, văn hóa-xã hội, đạo đức, v.v… Khác với phương Tây và một số khu vực khác, nơi ngự trị các tôn giáo độc thần và có thiết chế giáo hội như Kitô giáo, Do thái giáo, Islam và trong lịch sử từng chứng kiến nhiều quan điểm có khi trái ngược, đối đầu, lúc thì tương hỗ bổ trợ lẫn nhau giữa khoa học và tôn giáo, thì ở Đông Á lại là khu vực thống trị của Khổng giáo, Phật giáo, Đạo giáo và các tôn giáo đa thần, phi thiết chế. Vì vậy, quan hệ giữa khoa học phương Tây với tôn giáo ở khu vực này có nhiều điểm đặc thù, khác với mối quan hệ này ở phương Tây và các khu vực văn hóa khác, đòi hỏi cần có những nghiên cứu khách quan, khoa học.

GS. Tưởng  Vi Văn - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam, Đài học Thành Công, Đài Loan, Hội trưởng Hội trao đổi văn hóa Đài Loan - Việt Nam phát biểu 

Với ý nghĩa đó, tọa đàm về tôn giáo và khoa học phương Tây từ cách tiếp cận Đông Á tập trung nghiên cứu và thảo luận những vấn đề: Tôn giáo, ma thuật và khoa học - những vấn đề lý luận cơ bản, khoa học phương Tây và các tôn giáo độc thần trong các nền văn hóa khác nhau của khu vực, đặc điểm của quan hệ giữa khoa học và tôn giáo trong các nền văn hóa truyền thống Đông Á, khoa học phương Tây và tôn giáo đa thần ở Đông Á thời kỳ thuộc địa và hậu thuộc địa: các vấn đề và triển vọng...

Hội thảo chia làm 04 tiểu ban với 30 báo cáo.

Tiểu ban 1: Tôn giáo, ma thuật và khoa học: những vấn đề lý luận chung

Tiểu ban 2: Khoa học phương Tây, Kitô giáo và Phật giáo trong bối cảnh văn hóa Đông Á

Tiểu ban 3: Khoa học phương Tây và các tôn giáo đa thần trong bối cảnh văn hóa Đông Á

Tiểu ban 4: Tôn giáo và khoa học trong các lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội

Từ năm 2007, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Viện Khoa học về Tôn giáo (Missionswissenschaftliches Institut Missio), CHLB Đức, đã có sự hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu tôn giáo. Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo Đương đại được thành lập đảm nhận công việc này. Kể từ đó đến nay, việc tổ chức các tọa đàm, hội thảo quy mô trong nước và quốc tế là một trong những hoạt động chính của sự hợp tác trên nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu và đào tạo các lĩnh vực Tôn giáo học.

GS.TS Lisa L.Stenmark - Đại học San Jose State trình bày báo cáo đề dẫn "Những giới hạn của mô hình quan hệ tôn giáo và khoa học của phương Tây trong bối cảnh đa văn hóa"

GS.TS Phạm Quang Minh tặng hoa cảm ơn GS. Trần Văn Đoàn

GS.TS Lâm Bá Nam - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo Đương đại tặng hoa cảm ơn GS. Trần Văn Đoàn


  • Thanh Hà