Khảo sát sơ bộ của Đoàn đánh giá ngoài chất lượng CTĐT chuẩn trình độ ĐH ngành Lưu trữ học

Ngày 25/12/2019, Đoàn đánh giá ngoài chất lượng CTĐT chuẩn ngành Lưu trữ học Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN (theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã có buổi làm việc và khảo sát sơ bộ tại Nhà trường. Đoàn đánh giá ngoài do TS.Trương Chí Hiền (Trưởng đoàn) dẫn đầu.

Đoàn đã tiến hành các hoạt động: nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, minh chứng; quan sát các phòng thi; khảo sát tại các phòng chức năng, trung tâm, tạp chí, Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, các giảng đường; khảo sát các điều kiện và kế hoạch làm việc phục vụ cho đợt khảo sát, đánh giá chính thức.

Sau phần khảo sát thực địa, TS Trương Chí Hiền và PGS.TS Trần Thị Minh Hòa (Phó Hiệu trưởng Nhà trường) đã ký biên bản ghi nhớ chung, thống nhất kế hoạch làm việc giữa hai bên trong đợt khảo sát chính thức từ ngày 07/01/2020 đến ngày 09/01/2020.


  • Vũ Ngà