Ký hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần LIVETV (tập đoàn Mỹ Sơn)

Ngày 13/4/2018, GS.TS Phạm Quang Minh (Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV) và ông Dương Anh Sơn (Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Sơn, Chủ tịch Công ty cổ phần LIVETV) đã ký hợp đồng hợp tác về việc xây dựng và phát triển mô hình “Không gian khởi nghiệp truyền hình Internet và báo chí di động cho sinh viên” tại Trường ĐHKHXH&NV.

Đây là dự án hợp tác về khoa học công nghệ nhằm mục tiêu trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, đáp ứng nhu cầu mới trong tiến trình chuyển dịch công nghệ 4.0 tại Việt Nam. Dự án hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống thực hành các ứng dụng công nghệ truyền hình Internet và trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực báo chí, truyền thông do LifeTV hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế,  qua đó nâng cao kỹ năng nghề nghiệp mới và tạo thu nhập cho sinh viên. Đây cũng là không gian nhằm phát triển các ý tưởng sáng tạo, giúp cho sinh viên có cơ hội tiếp cận với các nhà tuyển dụng, các kênh tuyển dụng của thị trường và các cơ hội làm việc kinh doanh độc lập khác. Hoạt động này là bước cụ thể hoá biên bản hợp tác chính thức mà hai bên đã ký kết vào tháng 1/2018.

Hiệu trưởng Phạm Quang Minh và Chủ tịch tập đoàn Mỹ Sơn Dương Anh Sơn

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Se-xay-dung-mot-khong-gian-khoi-nghiep-tai-Truong-DHKHXHNV-1-702-16736


  • Thanh Hà