Ký thoả thuận hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang

Ngày 4/4/2018, PGS.TS Hoàng Anh Tuấn (Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV) đã tiếp và làm việc với đoàn cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang do ông Nguyễn Thế Bình (Phó Giám đốc Sở) làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đã ký biên bản thoả thuận hợp tác đào tạo. Theo đó, Nhà trường sẽ tiếp nhận đào tạo cho tỉnh Hà Giang mỗi năm 2 sinh viên Trung Quốc theo học cử nhân Việt Nam học hoặc Ngôn ngữ học. Đây là những sinh viên được tuyển chọn trong khuôn khổ chương trình hợp tác giáo dục giữa tỉnh Hà Giang với các tỉnh Quảng Tây và Vân Nam của Trung Quốc.  Hoạt động hợp tác giữa Nhà trường và Sở Giáo dục Hà Giang được triển khai trên cơ sở thỏa thuận hợp tác song phương giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Giang được ký kết chính thức từ năm 2011. 

Ông Nguyễn Thế Bình (Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) và Phó Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn ký biên bản hợp tác đào tạo

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thế Bình cho biết Trường ĐHKHXH&NV là trường đại học có uy tín cao, có truyền thống đào tạo các ngành khoa học xã hội và nhân văn, đồng thời có kinh nghiệm triển khai nhiều chương trình hợp tác đào tạo với các địa phương trong cả nước. Do đó, hợp tác giữa Nhà trường và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang sẽ đem lại những hiệu quả tích cực trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Trong thời gian tới, tỉnh Hà Giang cũng đề nghị Nhà trường hỗ trợ đào tạo cán bộ trong lĩnh vực Công tác xã hội và Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành. Trong tương lai, hai bên cũng có nhiều tiềm năng đẩy mạnh hợp tác đào tạo bậc sau đại học hoặc triển khai các khoá đào tạo ngắn hạn dành cho cán bộ tỉnh Hà Giang.

PGS.TS Hoàng Anh Tuấn cũng bày tỏ niềm vui khi Nhà trường có cơ hội hợp tác và hỗ trợ tỉnh Hà Giang trong công tác đào tạo cán bộ. Phó Hiệu trưởng cũng mong rằng hai bên sẽ thường xuyên có mối quan hệ chặt chẽ, trên cơ sở phối hợp rà soát, đánh giá nhu cầu nhân lực của tỉnh để xây dựng nội dung đào tạo phù hợp với quy hoạch và mục tiêu phát triển của Hà Giang. Với đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành thuộc nhiều lĩnh vực, Nhà trường mong muốn có thể đẩy mạnh hoạt động hợp tác sang cả lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách cho lãnh đạo và nhân dân tỉnh Hà Giang về nhiều vấn đề: sinh kế, tộc người, phát triển du lịch, phát triển xã hội, bảo tồn và phát triển văn hoá, phát huy các sức mạnh nội sinh phục vụ phát triển… Chuyển giao ứng dụng tri thức khoa học và công nghệ cho phát triển địa phương cũng là một định hướng hoạt động quan trọng của Nhà trường trong hiện tại và tương lai.

          


  • Thanh Hà