Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, Nhà trường tổ chức lễ kỷ niệm với chương trình cụ thể như sau: 

Phần thứ nhất: Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Thời gian: 8:00 - 9:00 ngày 20/11/2017 ( đón tiếp đại biểu từ 7:30)

- Địa điểm : Hội trường tầng 8 nhà E

Phần thứ hai: Các hoạt động thể thao  - bóng bàn, cầu lông, nhảy bao bố, kéo co.

- Thời gian: 8:00 - 9:00 ngày 20/11/2017

- Địa điểm: Sân nhà E


  • ussh