Lịch học học phần Triết học Mác- Lênin cho học viên Khóa QH- 2017- X

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo Lịch học học phần Triết học Mác- Lênin cho học viên Khóa QH- 2017- X như sau:
- Thời gian: Từ 18h00- 21h00 các ngày Thứ 2,4,6 hàng tuần - bắt đầu từ ngày 21 tháng 6 năm 2017
- Địa điểm:
               + Lớp Triết 01: GĐ 205- Nhà G (Danh sách lớp triết 1)
               + Lớp Triết 02: GĐ 206- Nhà G (Danh sách lớp triết 2)
* Lưu ý: Trong trường hợp học viên chưa tham gia học được học phần này (nhưng vẫn phải tham gia học các học phần chuyên môn do Khoa tổ chức theo đúng tiến trình và quy chế đào tạo SĐH) đề nghị làm đơn xịn hoãn học và nộp tại Phòng Đào tạo (Bộ phận SĐH), Phòng 607- Nhà E, Trường ĐHKHXH&NV 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân- Hà Nội