Lịch thi hết học phần Triết học Mác - Lênin cho học viên các Khóa 2016 (đợt 2) và 2017 (đợt 1)

Trường Đại học KHXH&NV thông báo Lịch thi hết học phần Triết học Mác - Lênin cho học viên các Khóa 2016 (đợt 2) và 2017 (đợt 1) như sau:
- Thời gian: Ngày 18 tháng 8 năm 2017
                   + 17h45': HV có mặt tại phòng thi
                   + 18h00: Tính giờ làm bài
- Địa điểm: Khu Giảng đường Nhà G, Trường ĐHKHXH&NV, 336 - Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN
* Danh sách phòng thi cụ thể sẽ được thông báo trước ngày thi từ 5 - 7 ngày.
* HV không tham dự được kỳ thi đề nghị làm đơn xin hoãn thi (có minh chứng) nộp lên Phòng Đào tạo (Bộ phận SĐH - P.607 - Nhà E) từ ngày 14 - 16/8/2017
* HV các khóa trước chưa tham dự thi hết học phần (có lý do chính đáng) đề nghị đăng ký tham dự thi từ ngày 14 - 16/8/2017 (P.607 - Nhà E).
* HV khi tham dự thi cần có thẻ HV hoặc giấy tờ tùy thân.