Mời tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề giới thiệu các quy định của Quỹ NAFOSTED

Nhằm mục đích cung cấp thông tin về các chương trình tài trợ, hỗ trợ cũng như kết nối, tạo diễn đàn để nhà khoa học trao đổi các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm công bố quốc tế, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Quỹ) dự kiến tổ chức "Hội nghị tạp huấn chuyên đề giới thiệu các quy định của Quỹ và Hội nghị khoa học báo cáo một số kết quả nghiên cứu do Quỹ tài trợ" vào ngày 06/10/2017 tại Hà Nội. 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Link đăng ký: https://goo.gl/3nL7oa


  • ussh