Mời tham dự Hội thảo khoa học quốc tế "Nho giáo và nghiên cứu Lý Thoái Khê"

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Nho giáo và nghiên cứu Lý Thoái Khê"

Thời gian: 8h00 ngày 17 và 18 tháng 11 năm 2018.

Địa điểm: Phòng E.304; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, hà Nội

Thông tin liên hệ:

- Phòng Nghiên cứu khoa học: 02438588342

- Khoa Việt Nam học và tiếng Việt: 02438694323 


  • ussh