Mời tham dự hội thảo: "Định hướng phát triển ngành Lưu trữ học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế"

Hội thảo do Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN và Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGTPHCM phối hợp tổ chức

Thời gian:

  • 8h00 - 16h30, Thứ tư, ngày 08 tháng 11 năm 2017

Địa điểm:

  • 8h00 - 11h00: Hội trường tầng 8, nhà E, Trường ĐHKHXH&NV
  • 13h00 - 16h30: Phòng 304, nhà E, Trường ĐHKHXH&NV


  • ussh