Mời thầu cung cấp dịch vụ cho căng - tin

Trường ĐHKHXH&NV có kế hoạch tổ chức đấu thầu, gói thầu “Cung cấp dịch vụ cho căng - tin của Trường” theo hình thức đấu thầu rộng rãi, với nội dung như sau:

1. Đối tượng tham gia dự thầu: Các cá nhân, tổ chức, đơn vị đủ điều kiện có nhu cầu tham gia dự thầu.

2. Thời gian đăng ký và mua Hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ 00, ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến 11 giờ 00 ngày 12  tháng 7 năm 2019.

3. Thời gian nộp Hồ sơ dự thầu và bảo lãnh dự thầu: Từ 8 giờ 00 ngày 12/7/2019 đến 14 giờ 30 ngày 12/7/2019.

4. Thời gian mở thầu:  15 giờ 00, ngày 12 tháng 7 năm 2019.

5. Địa điểm mở thầu: Phòng họp 307, tầng 3, nhà E, Trường ĐHKHXH&NV.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường ĐHKHXH&NV.

Địa chỉ: Phòng 401, nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: 0243 8583799.


  • ussh