"Ngày hội Văn hóa Hàn Quốc - Sejong Culture Academy"

Được sự tài trợ của Quỹ Sejong, Trung tâm Hàn ngữ Sejong Hà Nội 1 - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tiến hành tổ chức sự kiện "Ngày hội văn hóa Hàn Quốc - Sejong Culture Academy - 세종문화 아카데미 " năm 2020.
Đây là hoạt động thường niên của các Trung tâm Sejong ở Việt Nam và trên thế giới. Các chương trình năm nay vô cùng phong phú và đa dạng với các nội dung: Học trang điểm K-Beauty; Nhảy K-pop (3 buổi); Thư pháp; Trang trí quạt giấy; Hanbok & Áo dài; Văn hóa Doanh nghiệp.
(1) Khai mạc:
Thời gian: 15:00 ~17:00, Thứ Ba, ngày 15/9/2020
Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

(2) Học trang điểm K-beauty
Thời gian: 15:00 ~17:00, Thứ Năm, ngày 17/9/2020
Địa điểm: Trung tâm Hàn ngữ Sejong Hà Nội 1 - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Số lượng: 25 bạn

(3) Học nhảy K-pop 3 buổi
- Buổi 1: 9:00 ~11:00, Thứ Bảy, ngày 26/9/2020
- Buổi 2: 14:00 ~16:00, Thứ Bảy, ngày 26/9/2020
- Buổi 3: 9:00 ~11:00, Thứ Bảy, ngày 27/9/2020
Địa điểm: Tầng 2, Golden Palace, 54 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Số lượng: 15 bạn

(4) Thư pháp và quạt giấy
Thời gian: 15:00 ~17:00, Thứ Ba, ngày 29/9/2020
Địa điểm: Trung tâm Hàn ngữ Sejong Hà Nội 1
Số lượng: 25 bạn

(5) Trải nghiệm Hanbok và Áo dài
Thời gian: 15:00 ~17:00, Thứ Năm, ngày 01/10/2020
Địa điểm: Trung tâm Hàn ngữ Sejong Hà Nội 1
Số lượng: 25 bạn

(6) Văn hóa doanh nghiệp
Thời gian: 15:00 ~17:00, Thứ Ba, ngày 06/10/2020
Địa điểm: Trung tâm Hàn ngữ Sejong Hà Nội 1
Số lượng: 25 bạn

(7)Tổng kết trao quà, chứng chỉ và Bế mạc
Thời gian: 15:00 ~17:00, Thứ năm , ngày 08/10/2020
Địa điểm: Trung tâm Hàn ngữ Sejong Hà Nội 1
Hãy đăng ký ngay hôm nay để tham gia nhé!

Cách thức đăng ký:
Đăng ký tại link: https://forms.gle/44Gbu9d9wBvYcqpDA
Hoặc điền thông tin vào Đơn đăng ký - 신청서 (https://drive.google.com/file/d/1KOLi4wA4ILbeBiQv46v9DbKrlli9nxl3/view?usp=sharing) và gửi về email: koreancenter@ussh.edu.vn