Nhận ảnh trao bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ đợt 2/2017 (29/1/2018)

Sáng nay (29/1/2018), Trường ĐHKHXH&NV tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ đợt 2 năm 2017. Toàn bộ ảnh về buổi lễ nhận bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ đang được cập nhật ở link dưới đây. Nếu không thấy ảnh của mình, các anh chị học viên ấn F5 để update ảnh trên trang website.

https://drive.google.com/open?id=1lNVD4c4rgAzYF-IKI1pP-7RmGL_leqLw


  • Đình Hậu