Number One Nhật Bản học Nhân văn Hà Nội

Nghiên cứu và đào tạo Nhật Bản học của Đông phương học, Trường ĐHKHXH&NV tiếp cận theo hướng khoa học liên ngành và khu vực học, với định hướng đào tạo Nhật Bản học đi vào chiều sâu, kết hợp giữa lý thuyết và kỹ năng, tăng cường thực tập thực tế, giúp sinh viên trau dồi kiến thức toàn diện và hệ thống về Nhật Bản học, đáp ứng cả định hướng nghiên cứu lẫn khả năng ứng dụng, thực hành. Bộ môn Nhật Bản học cũng là cơ quan duy nhất ở Việt Nam được Đại sứ quán Nhật Bản và Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản công nhận là cơ quan trọng điểm về đào tạo và nghiên cứu Nhật Bản tại Việt Nam.

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Quan-tri-van-phong-Da-dang-de-lua-chon-1-702-20355

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nhieu-co-hoi-lua-chon-phat-trien-nghe-nghiep-voi-nguoi-hoc-Xa-hoi-hoc-1-702-20351

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Viet-Nam-hoc-la-gi-1-702-20350

ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nhan-hoc-la-gi-1-702-20320

www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nhan-hoc-kinh-te-1-702-20328

www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nhan-hoc-du-lich-1-702-20332

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nhan-hoc-moi-truong-1-702-20353

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Ky-nguyen-thong-tin-la-ky-nguyen-cua-Luu-tru-hoc-1-702-20354


  • Khoa Đông phương học