Quản trị văn phòng: Đa dạng để lựa chọn

Người tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng hiểu cơ bản công việc và là trợ thủ đắc lực của lãnh đạo nên ở nhiều tổ chức, họ có cơ hội trở thành người kế nhiệm lãnh đạo trong tương lai. Họ cũng tường tận và là người đảm bảo những điều kiện làm việc chính để hoạt động sản xuất, kinh doanh được thuận lợi nên việc trở thành một phần của các dự án quan trọng không phải là điều xa vời.

 

 

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nhieu-co-hoi-lua-chon-phat-trien-nghe-nghiep-voi-nguoi-hoc-Xa-hoi-hoc-1-702-20351

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Viet-Nam-hoc-la-gi-1-702-20350

ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nhan-hoc-la-gi-1-702-20320

www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nhan-hoc-kinh-te-1-702-20328

www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nhan-hoc-du-lich-1-702-20332

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nhan-hoc-moi-truong-1-702-20353

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Ky-nguyen-thong-tin-la-ky-nguyen-cua-Luu-tru-hoc-1-702-20354