TTLA: Văn chương khoa cử trong thi Hội, thi Đình triều Nguyễn

Tóm tắt luận án tiến sĩ “Văn chương khoa cử trong thi Hội, thi Đình triều Nguyễn” Của NCS Đinh Thanh Hiếu, Chuyên ngành: Hán Nôm, Mã số: 62.22.01.04

Xem chi tiết tại đây:


  • Đinh Thanh Hiếu