TTLV: Vấn đề đổi mới quy trình sản xuất của Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương  trong lộ trình số hóa 2020

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Vũ Trung

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 08/05/1979

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận học viên số: 3683/QĐ-XHNV Ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: “Vấn đề đổi mới quy trình sản xuất của Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương  trong lộ trình số hóa 2020”

8. Chuyên ngành:Báo chí                  Mã số: 60.32.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Bùi Chí Trung, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Với 3 chương nội dung trong luận văn, thông qua kĩ năng phân tích những điểm khác biệt, đổi mới trong quy trình sản xuất truyền hình số; thông qua phương pháp khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng về quy trình sản xuất chương trình của các Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương qua khảo sát Đài PT-TH Hải Phòng và Lào Cai, làm rõ sự đổi mới - những ưu điểm - những hạn chế còn tồn tại trong quy trình sản xuất chương trình và các thách thức của Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương  khi chuyển sang số hóa; đồng thời đưa ra các kiến nghị, giải pháp, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quy trình sản xuất chương trình của các Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương trong lộ trình số hóa, phù hợp với xu thể phát triển tất yếu của truyền hình trong nước và quốc tế.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Phục vụ công việc thực tế của tác giả tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng khi chuyển sang số hóa từ 15/8/2016 và góp thêm những kinh nghiệm, nghiên cứu thực tiễn cho các đài địa phương khác trong lộ trình số hóa.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Xây dựng tòa soạn hội tụ tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không có