TTLV: Vấn đề tiếp cận thông tin báo chí qua mạng xã hội của giới trẻ Hải Phòng

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Minh Thu

 2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 04/06/1981

4. Nơi sinh: Hà Nam

5. Quyết định công nhận học viên số: 3683/QĐ-XHNV Ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề tiếp cận thông tin báo chí qua mạng xã hội của giới trẻ Hải Phòng

8. Chuyên ngành: Báo chí                          Mã số: 60.32.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Đỗ Anh Đức

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn khảo sát, phỏng vấn sâu nhóm công chúng trẻ của hai Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, Đại học Hải Phòng; phỏng vấn sâu Thủ lĩnh đoàn của hai trường Đại học này, từ đó phân tích và đánh giá về mức độ tiếp cận thông tin báo chí qua mạng xã hội của giới trẻ Hải Phòng. Luận văn phỏng vấn sâu Phó Tổng Biên tập báo Điện tử Vietnamnet, Phó Tổng Biên tập Báo Hải Phòng để đánh giá chiến lược của các cơ quan báo chí dành cho nhóm công chúng trẻ và xây dựng phương thức tiếp cận công chúng trẻ qua Facebook. Luận văn đã chỉ ra, tiếp cận thông tin báo chí qua mạng xã hội là xu thế tất yếu trên thế giới, tại Việt Nam và thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, muốn thu hút, tạo dựng niềm tin cho công chúng, các cơ quan báo chí cần xây dựng các sản phẩm báo chí tập trung vào nội dung và giải pháp; thay đổi hình thức trình bày, hướng tới xây dựng tòa soạn theo mô hình truyền thông đa phương tiện.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: 

Các tòa soạn đều có thể tham khảo nội dung luận văn để xây dựng chiến lược tiếp cận công chúng trẻ qua mạng xã hội. Các cơ quan Thường trú trong nước của Thông tấn xã Việt Nam sẽ sử dụng nội dung này để xây dựng đội ngũ làm Fanpage chuyên nghiệp.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Xu hướng sử dụng mạng xã hội tại các tòa soạn hàng đầu Việt Nam khi xây dựng mô hình truyền thông hội tụ.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

 

INFORMATION OF MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Minh Thu               2. Sex: Female

3. Date of birth: 4th of June,1981                 4. Place of  birth: Ha Nam

5. Admission decision number: 3683/ QĐ-XHNV Dated: 31st of December, 2015, of Principal of Social Science and Humanity University, Hanoi National University.

6. Changes in academic process:

7. Thesis title: Hai Phong youth access to press information via social network

8. Major: Journalism                                       Code: 60.32.01.01

9. Supervisors: Doctor Do Anh Duc, Lecturer of Journalism, Journalism Faculty, University Of Social Sciences and Humanities

10. Summary of the findings of the thesis:

The work on the topic is prepared by the author as the journalist. The fndings, interpretations, and conclusions expressed in this report are  entirely those of the author, that made out from information gathered through  a numbers of  survey, such as questionnaire; intensive interviews with samples groups &  individuals young aged , living in Hai Phong City, two secretaries of Youth union Communism Vietnam Maritime University and Hai Phong University.

The report focus on the comprehensive analysis and evaluation on the question to level of accessibility to information via social network of the youth from Hai Phong Province- Vietnam. Gratefully acknowledgement the valuable contribution to the findings of this report extended to Deputy Editor- in- Chief of Vietnam net Newspaper and Deputy Editor- In- Chief of Hai Phong Newspaper by their answers about their strategies to young readers to meet the tendency. Conclusions: The logical conclusion made out from this thesis is what the reading news on Facebook instead of traditional newspapers become an unavoidable tendency in the world and particularly in Vietnam and Haiphong city. Facebook users get news through the site. However, young readers in Hai Phong city may need deeply information about sectors. On Facebook these choices are made by algorithms, which can monitor users’ interests and then “feed” them what it believes they wish to read while filtering out material they are supposed not to want. Therefore to meet this such sophisticated targeting to withdraw faithful interest the readers the traditional newspapers should enhance their capacity in both format & content , upgrading the design, applying advance media means  towards a  multimedia traditional agency in the near future.

11. Practical applicability, if any:

The report may serve as comprehensive reference for newspapers agency to construct their public outreach strategy for young readers though social network; and proposose additional reference information for agency to train up their team of professional Fanpages developers

12. Further research directions, if any:

The trends of using social media network at top press agency in Vietnam when they follow the model communcation digital.

13. Thesis-related publications: No