Thông báo Công văn Xét tặng danh hiệu gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2019

Kính gửi tới Lãnh đạo các đơn vị " Thông báo Công văn Xét tặng danh hiệu gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2019 "

Đối tượng Xét tặng là Cán bộ, sinh viên ( học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tập, nghiên cứu, công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia, tuổi không quá 35 tuổi

Chi tiết công văn xem tại đây


  • ussh