Thông báo giải thưởng Honda 2020

(Dành cho sinh viên 02 năm cuối hoặc mới tốt nghiệp)

Nhằm khuyến khích, nâng cao tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Honda Việt Nam triển khai “Giải thưởng Honda (Honda Award)” năm 2020 dành cho sinh viên các trường Đại học. Chi tiết công văn xem tại đây

Mẫu đơn đăng ký xét tuyển:                                                                   https://drive.google.com/drive/folders/1FHMGenlYmUNfP2U7Ua_Egx4yVnKh82lc

Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ qua trường: trước 12h00 ngày 01/10/2020  tại Phòng 102 Nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.

Clip giải thưởng xem tại đây


  • Vũ Ngà