Thông báo kế hoạch khai giảng năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018, Nhà trường yêu cầu các Khoa/Bộ môn trực thuộc cử cán bộ và sinh viên tham dự Lễ khai giảng với cơ cấu nhân sự như sau:

1. Đối với cán bộ: Toàn thể cán bộ, giảng viên của Trường

2. Đối với sinh viên: 

- Cán bộ lớp, sinh viên có thành tích được khen thưởng thuộc các khóa QH-2014-X, QH-2015-X, QH-2016-X. 

- 100% sinh viên khóa QH-2017-X.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức Lễ khai giảng:

- Thời gian: 8h00 (đối với sinh viên có mặt lúc 7h00) - ngày 16/9/2017

- Địa điểm: Sân trường nhà E.

4. Yêu cầu về trang phục

- Đối với cán bộ, giảng viên: Nữ mặc áo dài; Nam mặc áo màu sáng, quần sẫm màu.

- Sinh viên mặc lịch sự.

Nhà trường yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho cán bộ, sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học mới theo đúng kế hoạch nêu trên. 


  • ussh