Thông báo lùi thời gian nhập học HK 2 năm học 2019 – 2020 đối với SV, HCVH, NCS Trung Quốc

Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN trân trọng thông báo:

1. Lùi thời gian nhập học của sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh Trung Quốc đang học tập và nghiên cứu tại Nhà trường đến thứ Hai, ngày 02/3/2020.

2. Trong trường hợp có thay đổi đối với lịch nhập học nói trên, Nhà trường sẽ cập nhật đến các đối tác và các đơn vị đào tạo vào ngày 24/2/2020.


  • ussh