Thủ khoa Nguyễn Thị Huyền Trang (ngành Việt Nam học): Thưởng thức cuộc sống qua những chuyến đi

Vừa qua, có 730 sinh viên thuộc 23 ngành đại học của Nhà trường đã được xét tốt nghiệp và nhận bằng cử nhân trong năm 2020. Trong số đó, có 30 sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc và 28 sinh viên tốt nghiệp ngành 2 (bằng kép). Một số ngành đào tạo có số lượng sinh viên tốt nghiệp khá đông trong năm nay như: Đông phương học (116 sinh viên), Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (64 sinh viên), Quốc tế học (57 sinh viên), Tâm lý học (51 sinh viên), Quản trị khách sạn (40 sinh viên), Khoa học Quản lý (39 sinh viên)... Nhà trường cũng khen thưởng 23 sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc và Giỏi, là thủ khoa tốt nghiệp các ngành đào tạo năm 2020. Trang thông tin điện tử của USSH xin trân trọng giới thiệu các gương mặt thủ khoa tốt nghiệp của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN trong năm nay.

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Thu-khoa-Nguyen-Thi-Phuong-nganh-Khoa-hoc-Quan-ly-Hay-theo-duoi-dam-me-thanh-cong-se-theo-duoi-ban-1-490-20269

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Thu-khoa-Ta-Dinh-Doan-nganh-Van-hoc-Tu-hao-la-sinh-vien-Nhan-van-1-490-20268

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Thu-khoa-Vu-Minh-Hoa-nganh-Quan-tri-khach-san-Nhan-van-Thoi-thanh-xuan-tuoi-dep-cua-toi-1-490-20265

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Thu-khoa-Pham-Khanh-Linh-Khoa-Dong-phuong-hoc-Cau-tien-coi-mo-va-bao-dung-voi-su-khac-biet-1-490-20264

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Thu-khoa-Pham-Duc-Tien-Khoa-hoc-Thu-vien-Nganh-Khoa-hoc-Thu-vien-cho-toi-nhung-kien-thuc-quy-bau-1-490-20263

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Thu-khoa-Le-Ngoc-Hien-nganh-Triet-hoc-Triet-hoc-gan-nguoi-va-gan-voi-cuoc-doi-1-490-20262

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Thu-khoa-Dang-Thanh-Hai-nganh-Bao-chi-Nhan-van-da-cho-minh-thoa-suc-de-uoc-mo-1-490-20260

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Thu-khoa-Phan-Duy-Nam-Quan-tri-dich-vu-du-lich-va-lu-hanh-Viec-hoc-se-khong-khep-lai-noi-giang-duong-1-702-20259

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Thu-khoa-Dinh-Thi-Van-Quan-he-cong-chung-PR-da-thay-doi-toi-1-702-20258


  • Bùi Huyền