Thuyết trình “Hạn chế các tổn thương tâm lý trong tác nghiệp báo chí”

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường ĐHKHXH&NV và Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP Hồ Chí Minh, ngày 3/3/2018, Nhà trường sẽ mời TS. Cait McMahon (Giám đốc sáng lập và điều hành của Trung tâm Dart Châu Á Thái Bình Dương) đến thuyết trình về chủ đề “Hạn chế các tổn thương Tâm lý trong tác nghiệp Báo chí" cho cán bộ, phóng viên và các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực chuyên môn Tâm lý học và Báo chí và Truyền thông.

Thời gian: 08h00-11h00 ngày 03/03/2017 (Thứ Bảy).

Địa điểm: Phòng 304, Nhà E.


 


  • ussh