Tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho giảng viên lý luận chính trị các đại học phía Nam

Từ ngày 29 đến ngày 31/8/2017, tại TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà), Trường ĐHKHXH&NV phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho giảng viên lý luận chính trị, giáo dục chính trị các học viện, trường đại học, trường Cao đẳng sư phạm và trung cấp Sư phạm từ tỉnh Quảng Bình trở vào phía Nam. Đây là hoạt động được thực hiện theo hướng dẫn số 35-HD/BTGTƯ ngày 22/5/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc Bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khoá của học sinh, sinh viên.

Đến dự buổi khai mạc và bế mạc khoá bồi dưỡng chính trị hè 2017 có PGS.TS. Phạm Văn Linh (Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương), ThS. Đào Mai Phương (Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương); PGS.TS. Đặng Quang Việt (Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD & ĐT); GS.TS. Phạm Quang Minh (Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV).

Các báo cáo viên của khóa học gồm: PGS.TS. Phạm Văn Linh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ, PGS.TS. Vũ Văn Phúc - Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, GS.TS. Phạm Quang Minh – Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV với 05 chủ đề gồm các nội dung sau:

GS. TS Phạm Quang Minh phát biểu tại buổi lễ

- Những nội dung mới, quan điểm cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết về Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết về Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế giới; Kết luận về Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017).

- Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII“về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

- Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Báo cáo tình hình quốc tế, trong nước và những điểm nổi bật trong quan hệ ngoại giao sáu tháng đầu năm 2017.

Quang cảnh lớp học

- Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước của Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đổi mới học tập các môn lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân – Kết luận 94-KL/TW.