Tọa đàm "Enabling Pedagogy: Phương pháp giảng dạy lấy sinh viên làm trung tâm"

Trường ĐHKHXH&NV tổ chức Tọa đàm về phương pháp giảng dạy đại học Enabling Pedagogy: Phương pháp giảng dạy lấy sinh viên làm trung tâm.

Diễn giả: TS. Phạm Văn Min, giảng viên Đại học Nam Úc (University of South Australia).

Thời gian: 14:00 thứ Sáu, ngày 4/1/2018.

Địa điểm: Phòng 302 nhà E, Trường ĐHKHXH&NV.

 


  • ussh