Toạ đàm "Nâng cao nhận thức và sự chủ động của sinh viên trong việc tham gia BHXH, BHYT"

Khoa Báo chí và Truyền thông phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức toạ đàm "Nâng cao nhận thức và sự chủ động của sinh viên trong việc tham gia BHXH, BHYT".

  • Thời gian: 8h00 ngày 13/12/2017 (thứ Tư).
  • Địa điểm: Hội trường tầng 8, nhà E, Trường ĐHKHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
  • Nội dung chính của toạ đàm:

Giới thiệu một số điểm mới, nổi bật của Luật BHYT.

Giới thiệu những điểm mới, nổi bật của Luật BHXH.

Phát biểu về văn hoá Việt Nam trong hoạt động chia sẻ, tương thân tương ái của cộng đồng và trách nhiệm, phương pháp truyền thông về vấn đề này thông qua mảng đề tài về BHXH, BHYT (TSKH. Đoàn Hương - chuyên gia về văn hoa ững xử, diễn giả nổi tiếng trên truyền hình quốc gia).

Hỏi đáp về BHXH, BHYT.


  • Ussh