Trung tâm Biển và Hải đảo ký hợp tác chính thức với Viện Toàn cầu và Khu vực học (ĐH Pukyong, Hàn Quốc)

Lễ ký kết diễn ra vào ngày 21/1 vừa qua tại Trường ĐHKHXH&NV.

Đại diện lãnh đạo hai bên là GS.TS Nguyễn Văn Kim (Phó Hiệu trường, Giám đốc Trung tâm Biển và Hải đảo) và GS. Chung Hae Jo (Giám đốc Viện Toàn cầu và Khu vực học) đã ký vào bản ghi nhớ chính thức giữa hai đơn vị.

GS. Choi Horim (Giám đốc Viện Toàn cầu và Khu vực học) cho biết Viện Toàn cầu và Khu vực học có trọng tâm nghiên cứu về các lĩnh vực liên quan đến đại dương và xã hội nhân văn – rất phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Trung tâm Biển và Hải đảo, Trường ĐHKHXH&NV. Do đó, hoạt động hợp tác giữa hai bên có nhiều triển vọng trong tương lai.

GS.TS Nguyễn Văn Kim cho rằng lễ ký kết là kết quả của hoạt động hợp tác, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa các nhà nghiên cứu Việt Nam và Hàn Quốc tại hai trường đại học trong một thời gian dài. Đại học Pukyong của Hàn Quốc nổi tiếng với các ngành đào tạo về biển và hàng hải. Các nhà nghiên cứu của hai đơn vị có thể công bố các nghiên cứu của mình ở Tạp chí Khu vực học (Đại học Pukyong) và Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐHKHXH&NV). Hoạt động hợp tác này sẽ giúp Trường ĐHKHXH&NV đẩy mạnh hơn hướng nghiên cứu về biển đảo như một trong những hướng nghiên cứu trọng điểm của trường.

GS.TS Nguyễn Văn Kim tiếp GS. Choi Horim (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ASEAN, Viện Toàn cầu và Khu vực học) và GS. Chung Hae Jo (Giám đốc Viện Toàn cầu và Khu vực học) tại văn phòng Trung tâm Biển và Hải đảo, Trường ĐHKHXH&NV

Viện Toàn cầu và Khu vực học (Đại học quốc gia Pukyong, Hàn Quốc) được thành lập năm 2016 với mục tiêu thúc đẩy sự liên kết giữa Toàn cầu học và Khu vực học. Viện nghiên cứu các hệ thống toàn cầu và sự vận hành tại các khu vực trên thế giới; truyền bá tri thức về các khu vực, các chủ đề toàn cầu với tầm quan trọng xuyên khu vực. Viện góp phần đào tạo đội ngũ chuyên gia, triển khai các dự án quốc tế, các hoạt động thực tiễn để thúc đẩy hiểu biết về toàn cầu học và khu vực học. Viện đã tổ chức 5 hội nghị quốc tế xuyên Thái Bình Dương tại các nước khác nhau. Viện gồm 06 trung tâm: Trung tâm Nghiên cứu Châu Mỹ, Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu, Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản, Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trung tâm ASEAN, Trung tâm NC Mỹ Latin.

Đại diện Viện Toàn cầu và Khu vực học thăm khuôn viên Trường ĐHKHXH&NV


  • Thanh Hà, Công Minh