Truyền thông chính sách BHXH và BHYT trong thời đại mới

Sáng nay, 17/4/2018, Hội thảo "Truyền thông về chính sách BHXH và BHYT: thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả" diễn ra tại Trường ĐHKHXH&NV.

Đây là hội thảo khoa học đầu tiên về truyền thông chính sách BHXH, BHYT có sự tham gia của ba giới chuyên môn: nhà quản lý và điều hành thực thi chính sách BHXH,BHYT; nhà nghiên cứu và đào tạo báo chí - truyền thông; các nhà báo. Hội thảo sẽ trao đổi về cơ sở lý luận, mô hình và phương thức truyền thông chính sách BHXH, BHYT trrong bối cảnh xã hội Việt Nam và kỷ nguyên truyền thông 4.0. Hội thảo do Trường ĐHKHXH&NV và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức. Hội thảo có 35 bài báo khoa học được đăng trong kỷ yếu do NXB ĐHQGHN xuất bản có chỉ số ISBN và được duyệt bởi Hội đồng biên tập chuyên môn. Xin trân trọng giới thiệu một trong những sản phẩm truyền thông của sự kiện, đó là phóng sự về "Truyền thông chính sách BHXH và BHYT trong thời đại mới".


  • Thu Hà