Từ 9/4/2018: mời tham dự chuỗi Seminar, bài giảng tại Khoa Nhân học

Khoa Nhân học tổ chức seminar và bài giảng sau đây:

1. Seminar

  • Chủ đề: Nhớ công đức người xưa - Nghiên cứu tượng người cúng chùa trong truyền thống Việt
  • Diễn giả: PGS.TS Nguyễn Tri Ân (Đại học Bates, Hoa Kỳ).
  • Thời gian: 9:00 - 11:00, sáng thứ Tư, ngày 11/4/2018.
  • Địa điểm: Phòng 313 nhà A, Khoa Nhân học.

2. Bài giảng

  • Chủ đềTín ngưỡng, lịch sử nghệ thuật tạo hình Bồ Tát Quán Thế Âm trong truyền thống Việt Nam
  • Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Tri Ân (Đại học Bates, Hoa Kỳ).
  • Thời gian: Từ 9:00 - 11:00 các ngày thứ Hai (09/4/2018), thứ Ba (10/4/2018), thứ Năm (12/4/2018) và thứ Sáu (13/4/2018).
  • Địa điểm: Phòng 313 nhà A, Khoa Nhân học.


  • ussh