Từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Thứ 2

01/10

 

 

 

 

7h00

PHTr.T.T.M. Hòa lên lớp

 

P. 105 nhà G

 

8h30

PHTr.H.A.Tuấn làm việc với Khoa Khoa học Chính trị về công tác quản lý đào tạo SĐH

Thành viên đoàn kiểm tra

Khoa KHCT

Phòng TT&PC

10h00

Hiệu trưởng tiếp Đại học OP Jindal Global (Ấn Độ)

Đại diện LĐ: Bộ mônẤn Độ (Khoa ĐPH), Phòng HTPT

P. 505 nhà E

Phòng HTPT

12h45

PHTr.N.V.Kim lên lớp

 

P. 507 nhà C

 

13h45

Hiệu trưởng làm việc với Khoa Ngôn ngữ học

Tổ công tác và cán bộ Khoa NNH

VP Khoa NNH

Phòng TCCB

14h00

PHTr.H.A.Tuấn họp rà soát chuyển đổi chương trình đào tạo tiến sĩ theo Quy chế 4555

Đại diện LĐ: Phòng ĐT, TTĐBCL, Viện ĐT Báo chí & TT, K. Đông phương học, K. Khoa học Chính trị, K. Khoa học Quản lý, K. Lịch sử, K. Lưu trữ học và QTVP, K. Ngôn ngữ học, K. Nhân học, K. Quốc tế học, K. Thông tin – Thư viện, K. Triết học, K. Văn học, K. Xã hội học, Bộ môn Tôn giáo, K. Tâm lý học

P. 506 nhà E

Phòng ĐT

16h00

Hiệu trưởng tiếp Giám đốc Hãng Nokia

Đại diện LĐ Phòng HTPT, TS.Vũ Anh Thư, TS. Nguyễn Thị Thùy Trang (K. Quốc tế học)

P.505 nhà E

Phòng HTPT

18h30

Hiệu trưởng tiếp khách Đài Loan

Đại diện LĐ Phòng HTPT

P.505 nhà E

Phòng HTPT

Thứ 3

02/10

 

 

 

 

7h00

PHTr.N.V.Kim lên lớp

 

P. 204 nhà I

 

8h30

PHTr.H.A.Tuấn làm việc với Khoa Khoa học Quản lý về công tác quản lý đào tạo SĐH

Thành viên đoàn kiểm tra

Khoa KHQL

Phòng TT&PC

9h00

Hiệu trưởng dự Lễ trao sổ hưu cho PGS.TS. Phạm Quang Long (Khoa Văn học)

Đại diện LĐ: Khoa Văn học, Phòng TCCB

P. 506 nhà E

Phòng TCCB

9h30

Hiệu trưởng dự tiếp Đoàn các Trường Đại học Tây Ban Nha

 

P.202, ĐHQGHN

Phòng HCTH

14h00

Hiệu trưởng làm việc với Quỹ DAAD

 

Số 1, Đại Cồ Việt

Phòng HCTH

17h30

Hiệu trưởng dự tiếp tân của ĐSQ Ấn Độ

 

KS. Melia

Phòng HCTH

Thứ 4

03/10

 

 

 

 

7h00

PHTr.T.T.M. Hòa lên lớp

 

P. 105 nhà G

 

8h00

PHTr.N.V.Kim họp Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài ĐHQGHN năm 2018

Thành viên Hội đồng

P. 304 nhà E

Phòng QLNCKH

8h30

PHTr.H.A.Tuấn dự bảo vệ LATS chuyên ngành Hồ Chí Minh học

 

P.302 nhà E

Phòng ĐT

14h00

BGH họp Giao ban toàn trường

Thủ trưởng các đơn vị, Bí thư các chi bộ; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội CCB

P. 304 nhà E

Phòng HCTH

Thứ 5

04/10

 

 

 

 

8h30

PHTr.H.A.Tuấn làm việc với Khoa Lịch sử  về công tác quản lý đào tạo SĐH

Thành viên đoàn kiểm tra

Khoa LS

Phòng TT&PC

8h30

Đại diện BGH dự bảo vệ LATS chuyên ngành Đảng Cộng sản Việt Nam

 

P.302 nhà E

Phòng ĐT

10h00

PHTr.T.T.M.Hòa họp Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành Quốc tế học

Thành viên Hội đồng và thành viên các nhóm chuyên trách

P.506 nhà E

TTĐBCL

12h45

Hiệu trưởng lên lớp

 

P. 206 nhà B

 

14h00

Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ 14

 

P.203, ĐHQGHN

Phòng HCTH

14h00

PHTr.H.A.Tuấn tiếp Đoàn Trường Đại học Tịnh Nghi (Đài Loan)

Đại diện LĐ: Phòng HTPT, Phòng ĐT, Phòng KH-TC

P.505 nhà E

Phòng HTPT

18h30

Hiệu trưởng dự Lễ Quốc khánh Hàn Quốc

 

KS Lotte,

54 Liễu Giai

Phòng HCTH

Thứ 6

05/10

 

 

 

 

8h00

Hiệu trưởng dự Hội nghị Giao ban ĐHQGHN Quý III/2018

 

P.203, ĐHQGHN

Phòng HCTH

12h45

Hiệu trưởng lên lớp

 

P. 206 nhà B

 

18h30

Hiệu trưởng dự Quốc khánh CHLB Đức

 

47 Điện Biên Phủ

Phòng HCTH

Thứ 7

06/10

 

 

 

 

8h00

Hiệu trưởng làm việc ở Tập đoànViettel

 

Số 1, Trần Hữu Dực, Mỹ Đình

Phòng HCTH

CN

07/10

 

 

 

 

8h30

PHTr.H.A.Tuấn dự bảo vệ LATS chuyên ngành Lưu trữ học

 

P.302 nhà E

Phòng ĐT

* Ghi chú: - Lịch này thay cho giấy mời.                   


  • ussh