Từ ngày 08/10 đến ngày 14/10/2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Thứ 2

08/10

 

 

 

 

7h00

PHTr.T.T.M. Hòa lên lớp

 

P. 105 nhà G

 

8h30

PHTr.H.A.Tuấn làm việc với Khoa Lưu trữ học và QTVP về công tác quản lý đào tạo SĐH

Thành viên Đoàn kiểm tra

VP Khoa LTH&QTVP

Phòng TT&PC

8h30

PHTr.N.V.Kim dự bảo vệ LATS chuyên ngành CNXHKH

 

P.302 nhà E

Phòng ĐT

12h45

PHTr.N.V.Kim lên lớp

 

P. 507 nhà C

 

14h00

PHTr H.A.Tuấn họp bàn tổ chức đào tạo bằng kép

Đại diện LĐ: Phòng ĐT, Phòng KH-TC

P. 305 nhà E

Phòng ĐT

15h30

Hiệu trưởng tiếp Đoàn các trường đại học và doanh nghiệp Nhật Bản

Đại diện LĐ: Phòng HTPT, Phòng CT&CTSV, Phòng QLNCKH, Bộ môn Nhật Bản (Khoa ĐPH), Khoa QTH, Khoa DLH

P. 302 nhà E

Phòng HTPT

15h30

PHTr.H.A.Tuấn họp Hội đồng tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2018

Các thành viên Hội đồng TS SĐH

P.506 nhà E

Phòng ĐT

Thứ 3

09/10

 

 

 

 

7h00

PHTr.N.V.Kim lên lớp

 

P. 204 nhà I

 

8h00

PHTr.H.A.Tuấn rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị CTSV năm 2018

Lãnh đạo Phòng CT&CTSV; Đại diện LĐ Phòng ĐT

P.305 nhà E

Phòng CT&CTSV

8h30

PHTr.T.T.M.Hòa họp Kiểm tra công tác chuẩn bị Kiểm định 7 chương trình đào tạo theo AUN

Đại diện LĐ TTĐBCL

P. 202, ĐHQGHN

TTĐBCL

Thứ 4

10/10

 

 

 

 

7h00

PHTr.T.T.M. Hòa lên lớp

 

P. 105 nhà G

 

8h30

PHTr.T.T.M. Hòa họp ở Bộ VH-TT&DL

 

Bộ VH-TT&DL

 

8h30

PHTr.H.A.Tuấn làm việc với Khoa Quốc tế học về công tác quản lý đào tạo SĐH

Thành viên Đoàn kiểm tra

VP Khoa QTH

Phòng TT&PC

8h30

PHTr.N.V.Kim dự bảo vệ LATS chuyên ngành Ngôn ngữ học

 

P.302 nhà E

Phòng ĐT

8h30

Hiệu trưởng dự bảo vệ LATS chuyên ngành Văn học dân gian

 

P.307 nhà E

Phòng ĐT

13h30

PHTr.N.V.Kim dự thảo luận LATS ở Khoa Đông phương học

 

VP Khoa ĐPH

 

14h30

Hiệu trưởng làm việc với Ban Tổ chức cán bộ, ĐHQGHN

Đại diện LĐ: Phòng TCCB, Phòng Đào tạo, Phòng QLNCKH và toàn bộ nhân viên  Phòng TCCB

P. 302 nhà E

Phòng TCCB

15h30

PHTr.H.A.Tuấn họp nghiệm thu chương trình đào tạo đại học CLC theo đặc thù của đơn vị đào tạo ngành KHQL

Các thành viên Hội đồng

P.506 nhà E

Khoa KHQL, Phòng ĐT

Thứ 5

11/10

 

 

 

 

6h00

PHTr.N.V.Kim đi công tác (đến hết ngày 12/10/2018)

Đại diện LĐ: Khoa Lịch sử, Phòng QLNCKH

Hà Tĩnh

Phòng Khoa học, Phòng HC-TH

12h45

Hiệu trưởng lên lớp

 

P. 206 nhà B

 

Thứ 6

12/10

 

 

 

 

8h00

Hiệu trưởng làm việc với Trung tâm Sejong

 

P. 302 nhà E

 TT Sejong

8h30

PHTr.H.A.Tuấn dự họp Hội đồng thẩm định Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động HTPT

 

P.203, ĐHQGHN

Phòng HCTH

11h30

Hiệu trưởng dự sinh hoạt số 45 của “Lunch Box Club for English” (LBCE)

Theo đăng ký

P. 103 nhà E

Phòng TCCB

12h45

Hiệu trưởng lên lớp

 

P. 206 nhà B

 

Thứ 7

13/10

 

 

 

 

8h00

Hiệu trưởng dự Lễ khai giảng lớp “Tìm hiểu cộng đồng Châu Á”

 

Tầng 8 nhà E

Khoa ĐPH

CN

14/10

 

 

 

 

9h00

Ban giám hiệu thăm và làm việc tại Tập đoàn Danko

Đại diện LĐ: Phòng HTPT, Phòng CT&CTSV, Phòng KH-TC; PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn (Khoa Triết học), TKHT

Trần Hữu Dực, Mỹ Đình

Phòng HTPT

* Ghi chú: - Lịch này thay cho giấy mời.                   


  • ussh