Từ ngày 10/9 đến ngày 16/9/2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Thứ 2

10/9

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng đi công tác cùng Đoàn lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (đến hết sáng ngày 13/9)

 

Nga, Hungary

Phòng HC-TH

 

PHTr.H.A.Tuấn đi công tác nước ngoài (đến hết ngày 15/9)

 

LB Nga

 

7h00

PHTr.T.T.M. Hòa lên lớp

 

P. 105 nhà G

 

8h30

Bí thư Đảng ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường

Các đồng chí Ủy viên

P.202 nhà E

VP Đảng ủy

12h45

PHTr.N.V.Kim lên lớp

 

P. 507 nhà C

 

15h00

PHTr.N.V.Kim họp với các Trưởng điểm, thư ký các điểm thi tuyển sinh SĐH ngoài Trường

Theo Quyết định

P.506 nhà E

Phòng ĐT

15h30

PHTr.N.V.Kim họp với các cán bộ coi thi tuyển sinh SĐH các điểm ngoài Trường

Theo Quyết định

P.506 nhà E

Phòng ĐT

17h00

PHTr.N.V.Kim họp Tổ Biên soạn Chương trình Thạc sĩ Biển đảo

Thành viên Tổ Biên soạn

VP Khoa KHQL

 

Thứ 3

11/9

 

 

 

 

8h30

Đại diện BGH dự bảo vệ LATS ngành Chính trị học

 

P.302 nhà E

Phòng ĐT

9h00

PHTr.T.T.M.Hòa họp Ban tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019

Đại diện LĐ các Phòng, Trung tâm thuộc Khối Hiệu bộ; Bí thư  Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV Trường

P.506 nhà E

Phòng CT&CTSV

Thứ 4

12/9

 

 

 

 

7h00

PHTr.N.V.Kim lên lớp

 

P. 204 nhà I

 

7h00

PHTr.T.T.M. Hòa lên lớp

 

P. 105 nhà G

 

8h00

PHTr.N.V.Kim họp chấm chuyên đề NCS

 

Khoa ĐPH

Khoa ĐPH

8h30

Đại diện BGH dự bảo vệ LATS ngành Chính trị học

 

P.307 nhà E

Phòng ĐT

8h30

Đại diện BGH dự bảo vệ LATS ngành Hán Nôm

 

P.302 nhà E

Phòng ĐT

9h00

PHTr.N.V.Kim tiếp Học viện Mác xít,  Đại học Điện tử  Tây An (Trung Quốc)

Đại diện LĐ: Khoa Triết học, Phòng HTPT

P.505 nhà E

Phòng HTPT

9h00

Đại diện BGH dự Hội nghị giao ban CTSV của ĐHQGHN

Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng CT&CTSV

P.304 nhà E

Phòng CT&CTSV

14h00

Đại diện BGH dự bảo vệ LATS ngành Chính trị học

 

P.302 nhà E

Phòng ĐT

Thứ 5

13/9

 

 

 

 

8h30

PHTr.N.V.Kim họp Hội đồng chấm LATS

 

P.302 nhà E

Phòng ĐT

9h00

PHTr.T.T.M.Hòa tiếp Đại học Hải Dương (Trung Quốc)

Đại diện LĐ Phòng HTPT

P.505 nhà E

Phòng HTPT

10h00

PHTr.T.T.M.Hòa họp Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành Quốc tế học

Các thành viên Hội đồng

P.506 nhà E

TTĐBCL

13h30

PHTr.N.V.Kim đi công tác đến hết 17/9/2018

 

Lai Châu

Phòng ĐT

Thứ 6

14/9

 

 

 

 

7h00

PHTr.T.T.M. Hòa dự Hội đồng bảo vệ LV Thạc sĩ

 

ĐH Thương Mại

 

9h00

Hiệu trưởng dự tập huấn về nâng cao năng lực công bố quốc tế

Theo giấy triệu tập và cán bộ, giảng viên quan tâm

P.304 nhà E

Phòng TCCB

15h00

Hiệu trưởng tiếp Hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam

Đại diện LĐ Phòng HTPT; TS. Vũ Anh Thư, TS. Nguyễn Thùy Trang (Khoa QTH); Đại diện SV Khoa QTH

P.505 nhà E

Phòng HTPT

16h00

Hiệu trưởng dự tập huấn cán bộ coi thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2018

Điểm trưởng, thư ký và các cán bộ coi thi tại Trường

P.506 nhà E

Phòng ĐT

Thứ 7

15/9

 

 

 

 

 

6h00

Ban giám hiệu chỉ đạo thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2018 đến hết sáng 16/9/2018

Theo Quyết định

Trường ĐHKHXH&NV, Hải Phòng, Lai Châu, Cà Mau và Vĩnh Long

Phòng ĐT

CN

16/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: - Lịch này thay cho giấy mời.          


  • ussh