Từ ngày 11/12 đến ngày 17/12/2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Thứ 2

11/12

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng đi công tác (đến hết ngày 12/12)

 

Nhật Bản

 

8h00

PHTr T.T.M.Hòa dự Khai mạc và chỉ đạo đánh giá CTĐT ngành Báo chí học đến hết ngày 12/12/2017

Đại diện lãnh đạo các phòng, TTĐBCLĐT, toàn thể GV khoa BC&TT

P. 304 nhà E

Trung tâm ĐBCLĐT

10h30

PHTr T.T.M.Hòa trả lời phỏng vấn đánh giá CTĐT ngành Báo chí học

Đại diện LĐ các phòng, TTĐBCLĐT, Trung tâm Nghiệp vụ BCTT

P. 304 nhà E

Trung tâm ĐBCLĐT

14h00

PHTr N.V.Kim dự Seminar luận án tiến sỹ

 

Khoa Lịch sử

 

14h30

PHTr N.V.Kim tiếp Đoàn kiểm tra về công tác quản lý hoạt động khoa học công nghệ

Đại diện LĐ và CV Phòng QLNCKH, Phòng TT & PC

P. 307 nhà E

Phòng TT & PC

Thứ 3

12/12

 

 

 

 

8h30

PHTr H.A.Tuấn dự bảo vệ luận án TS ngành Xã hội học

 

P. 302 nhà E

 

10h00

PHTr H.A.Tuấn dự Lễ trao học bổng AEON

Đại diện lãnh đạo Phòng CT&CTSV

27 Cổ Linh, Long Biên

Phòng HC-TH, Phòng CT&CTSV

12h15

PHTr N.V.Kim đi công tác đến hết 16/12

PGS.TS Hoàng Văn Luân, Th.S Lương Ngọc Vinh

Nghệ An

Phòng HC-TH

14h00

PHTr H.A.Tuấn tiếp đoàn ĐH Hallym, Hàn Quốc

Đại diện LĐ: Phòng HT-PT, Phòng ĐT, Khoa ĐPH và Bộ môn HQH

P. 505 nhà E

Phòng HT-PT

15h35

PHTr T.T.M.Hòa lên lớp

 

P.102 nhà A-B

 

16h00

PHTr T.T.M.Hòa dự Bế mạc đánh giá CTĐT ngành Báo chí học

Đại diện lãnh đạo các phòng, TTĐBCLĐT, toàn thể GV khoa BC&TT

P. 304 nhà E

Trung tâm ĐBCLĐT

Thứ 4

13/12

 

 

 

 

8h00

Hiệu trưởng dự Tọa đàm Khoa học “Nâng cao nhận thức và sự chủ động của sinh viên trong việc tham gia BHXH, BHYT”

Theo giấy mời

Tầng 8 nhà E

Phòng QLNCKH, Khoa BC-TT

8h00

PHTr T.T.M.Hòa dự Khai mạc và chỉ đạo đánh giá CTĐT ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành đến hết ngày 14/12/2017

Đại diện lãnh đạo các phòng, TTĐBCLĐT, toàn thể GV Khoa DLH

P. 304 nhà E

Trung tâm ĐBCLĐT

9h00

Hiệu trưởng dự Buổi giao lưu giữa Hội Asaba và cán bộ, sinh viên nhà trường

Lãnh đạo, GV, SV               các khoa được triệu tập

P. 506 nhà E

Các phòng: HT-PT, QLNCKH, CT&CTSV, HC-TH

9h00

PHTr T.T.M.Hòa trao sổ hưu cho PGS.TS. Vũ Ngọc Loãn (Khoa TTTV)

Đại diện lãnh đạo Khoa TTTV

P. 302 nhà E

Phòng TC - CB

10h30

PHTr T.T.M.Hòa trả lời phỏng vấn đánh giá CTĐT ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, TTĐBCLĐT

P. 304 nhà E

Trung tâm ĐBCLĐT

14h00

PHTr T.T.M.Hòa dự Nghiệm thu bàn giao dự án đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu TTNCTQ

Đại diện LĐ phòng: HC-TH, TTNCTQ, tổ CNTT

P. 508 nhà C

 

15h30

Hiệu trưởng, PHTr H.A.Tuấn dự Lễ tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở

Đại diện LĐ các Phòng, Khoa/Bộ môn trực thuộc, Đoàn TN, Hội SV

Tầng 8 nhà E

Phòng CT&CTSV

17h00

PHTr H.A.Tuấn dự bảo vệ luận án TS chuyên ngành Quản lí khoa học & công nghệ

 

P. 302 nhà E

 

18h00

Ban Giám hiệu dự Đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường với Sinh viên

Đại diện LĐ các Phòng, Đoàn TN-Hội SV; Đại diện LĐ, cố vấn học tập, GV chủ nhiệm, trợ lý CT&CTSV, trợ lý ĐT các Khoa/Bộ môn trực thuộc

Tầng 8 nhà E

Phòng CT&CTSV

Thứ 5

14/12

 

 

 

 

8h30

PHTr H.A.Tuấn dự bảo vệ luận án TS ngành Xã hội học

 

P.302 nhà E

 

10h00

Hiệu trưởng tiếp GS. Shiraishi (Nhật Bản)

Đại diện lãnh đạo Phòng HT-PT 

P. 505 nhà E

Phòng HT-PT

12h45

PHTr T.T.M.Hòa lên lớp

 

P. 102 nhà A-B

 

17h00

Hiệu trưởng đi công tác (đến ngày 15/12)

 

Nghệ An

Phòng HT-PT

16h00

PHTr T.T.M.Hòa dự Bế mạc đánh giá CTĐT ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Đại diện lãnh đạo các phòng, TTĐBCLĐT, toàn thể GV khoa DLH

P. 304 nhà E

Trung tâm ĐBCLĐT

Thứ 6

15/12

 

 

 

 

8h00

Hiệu trưởng dự Hội thảo quốc tế “Phan Bội Châu - Asaba và quan hệ Việt - Nhật”

Theo giấy mời

Nghệ An

Phòng QLCNKH

8h30

PHTr T.T.M.Hòa họp về Quản lý các phòng thực nghiệm thuộc Dự án Giám định xã hội phục vụ nghiên cứu đạo đức lối sống và các vấn đề xã hội

Đại diện LĐ các Phòng: TCCB, ĐT, QLNCKH, KHTC; Ban chủ nhiệm các Khoa: TLH, XXH, NNH và PGS.TS Trần Thu Hương

P. 506 nhà E

Phòng HC-TH

11h30

PHTr T.T.M.Hòa dự sinh hoạt số 20 của “Lunch Box Club for English” (LBCE)

Theo đăng ký

P. 201 nhà E

Phòng TCCB

Thứ 7

16/12

 

 

 

 

8h30

Hiệu trưởng lên lớp

 

HV Ngoại giao

 

13h30

Hiệu trưởng họp Hội đồng đánh giá LV Th.S

 

VP Khoa QTH

Khoa QTH

CN

17/12

 

 

 

 

9h00

PHTr H.A.Tuấn dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường ĐHSP Hà Nội 2

 

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Phòng HC-TH

Ghi chú:  Lịch này thay cho giấy mời.

 


  • ussh