Từ ngày 12/2 đến ngày 18/2/2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Thứ 2

12/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

13/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

14/2

 

 

 

 

 

Nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 từ 14/2 - 20/2/2018

 

 

 

Thứ 5

15/2

 

 

 

 

 

PHTr H.A.Tuấn trực tết

 

Trường ĐHKHXH&NV

 

Thứ 6

16/2

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng trực tết

 

Trường ĐHKHXH&NV

 

Thứ 7

17/2

 

 

 

 

 

PHTr N.V. Kim trực tết

 

Trường ĐHKHXH&NV

 

CN

18/2

 

 

 

 

 

PHTr T.T.M. Hòa trực tết

 

Trường ĐHKHXH&NV

 


  • ussh